С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

петък, 20 май 2011 г.

Лекарства с алкохол

Въпрос: Какво трябва да правим с лекарствата, които съдържат процент алкохол?

Отговор: Слава на Аллах!

Не е позволено да се използува лекарство с алкохол, защото алкохола трябва да се изхвърля. Предадено е, че Абу Са’ид ал-Худри, е казал: Имаше вино, което принадлежеше на сирак и когато ал-Ма’ида беше низпослана (т.е. забраната за хамр или алкохол), попитах Пратеника на АЛлах с.а.с. за това: „То е на сирака” и той отговори: „Изхвърлете го”. (Ат-Тирмиди, 1263; класифициран като сахих от Албани в Сахих ат-Тирмиди)

Второ: Ако лекарствата са примесени с алкохол и процента алкохол в това лекарство е толкова голям, че опива, тогава то е хамр и е харам да се използува. Ако процента алкохол е много нисък, тогава то не упойва, може да се приема.

Следното е казано във Фатауа Ладжна ад-Даа’има (22/110):
Не е позволено да се смесват лекарства в упойващи вещества, но ако са смесени с алкохол и се изпие по-голямо количество и човек се напие, тогава е харам и не е позволено да се пие, независимо много или малко. Но ако изпиването на голямо количество не довежда до отравяне, тогава е позволено да се пие. Край на цитата.

Шейх Ибн Утаймин е казал: Що се отнася до някой лекарства, съдържащи алкохол – ако техния ефект от съдържанието на алкохол може да се види под формата на отравяне, тогава е харам. Но ако ефекта не личи и алкохола е добавен само като форма на някакъв консервант, тогава няма лошо в приемането, защото алкохолното съдържание няма ефект. Край на цитата.

Liqaa’aat il-Baab il-Maftoohah, 3/231.
Islam Q&A, 40530

2 коментара:

 1. Eто отговора до мен от фирма, производител на еко-храни, включително боза, на въпроса ми какво е процентното съдържание на алкохол в бозата им:

  Здравейте,

  Процентът на алкохол в бозата се увеличава постепенно от първия ден до последния на срока на годност, но остава под 1.5%.

  Поздрав,


  Harmonica

  ОтговорИзтриване
 2. Имайте предвид, че ислямското становище за присъствието на алкохол в храна и лекарство е РАЗЛИЧНО! ХРаната и лекарството не са едно и също.

  ОтговорИзтриване

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...