С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

петък, 4 февруари 2011 г.

Кожени облекла, позволена кожа

Що се отнася до очистването на кожите посредством щавене и преработка, то сред учените са известни седем мнения по този въпрос. Но най-силно е мнението, че след щавене и преработка всеки вид кожа се очиства! Това се основава на хадис от Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, в който той е казал: “Всяка кожа след щавене (химическа преработка)става чиста”Този хадис е сведен от Абу Дауд 4123, ат-Тирмизи 1728, ан-Насаи 3/173, Ибн Маджа 3609, основата на хадиса се намира и в Муслим 1/105.
Имам ас-Санаани е казал: “В този хадис се съдържа доказателство, че щавенето очиства кожата на всяко животни, както от вътрешната, така и от външната им страна, и на това указват словата на Пророка салляллаху алейхи уа саллам, “Всяка кожа”. Виж Субулю ас-Салям 1/42.
А онзи, който заявява, че някоя си кожа не се пречиства по пътя на щавене (химическа обработка), то е длъжен да приведе изключително доказателство!
Някои учени от ислямската общност в мнението си са се ограничили с кожите само на животните, които са позволени за храна, и са казали, че в хадиса става дума за кожата (ихаб) само за онези животни, които са позволени за храна. Това мнение обаче няма достоверна основа под себе си, както е споменал имам аш-Шаукани. Той е казал: “Това разбиране противоречи на това, което е казал самия Надр Ибн Шумайл (предавача на този хадис), че ихаб – това е кожата преди да бъде ощавена (обработена химически) и това мнение е най-силното, за което също така указват езиковедите, такива като авторите на ас-Сихах, ал-Камус, ан-Нихайа и други. И ако се обърнем към речниците, то няма да намерим там нищо, което да показва, че ихаб е само кожа на животно, което е позволено за ядене! Виж Найл ал-Аутар 1/96.
Но учените, които смятат, че е позволено да се използват само кожи на животните, позволени за ядене, са представили в качеството си на довод също така и друг хадис. От ал-Микадам се предава: “Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е забранил да се носят (дрехи от) кожи на хищни животни и да се използват за седла на ездитните животни”. Този хадис е сведен от Ахмед, Абу Дауд. Хадисът е достоверен. Виж ас-Силсиля ас-сахиха 1011. От всичко казано става ясно, че кожата на всяко животно след щавене (химическа обработка) става чиста и годна за използване. Изключителна забрана има само за използването на кожите от хищници. А що се отнася до това кои са хищни животни, те са охарактеризирани в хадисите и са животните, които имат големи кучешки зъби. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал: "И всички (животни), които имат (големи) кучешки зъби, са от (клас) хищници!" Този хадис е сведен от Муслим 4/218.
Остава още един въпрос, който безпокои много мюсюлмани в наши дни, и това е: Може ли да се носят дрехи от свинска кожа, и свинята не се ли отнася към хищните животни? Тук има разногласие между учените, например Хафиз Ибн Абд ал-Барр смята, че свинята е хищно животно. Що се отнася до шейх ал-Албани, то той е позволил да се носят дрехи от свинска кожа, както и да се продават, но само ако е била (обработена химически) щавена!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...