С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

неделя, 6 февруари 2011 г.

Условия за ядене на месо, заклано от Юдеи и Християни

Въпрос № 88206
 
Въпрос:
Знам, че казването на Бисмиллах при заколване на животно, е съществено нещо, за да се яде това месо, както и че не е позволено да се яде от месо, над което не е казано името на Аллах, но понякога мюсюлмните пътуват в немюсюлманкси страни, остават там за години – за работа или обучение. Трябва ли да се ограничават от месо за това време?


Отговор:

Слава на Аллах!

Първо:
Изричането името на Аллах е условие месото да стане халал и няма извинение за забравата или за незнанието – според най-вярното мнение на учените. Виж отговора на въпрос № 85669

Второ:
Месото, заклано от хората на Писанието (Юдеи и Християни) е позволено при две условия: 

1 – Месото да е заклано по мюсюлманския начин – да се среже гръкляна и хранопровода и да се остави кръвта да изтече. Ако животното е убито чрез удушаване, с електрически ток, или удавено, месото му е забраено. Подобно на това – ако мюсюлманин направи това, месото също е непозволено.

2 – Никое друго име, освен на Аллах да не бъде споменато над животното – името на Месията напр., защото Аллах е казал (превод на значението):

И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.
[ал-Aн’aaм, 6:121] 

Той ви забрани мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах. А който е принуден, без да е потисник, нито престъпващ, за него не е грях. Аллах е опрощаващ, милосърден.
[ал-Бакара, 2:173] 

Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, е казал:

Тук се има предвид, че се казва друго име, а не на Аллах, когато се коли животно – „в името на Месията“, „в името на Мухаммад“ и пр...Край на цитата от Тафсир Сурат ал-Бакара.

Забраната също важи за онова, което се принася в жертва на Месията или на ал-Захра, дори и да е казано името на Аллах над месото. Това също е харам.

Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал: „Закланото от хората на Писанието за техните празници и като актове на служене за приближаването им към някой друг, освен към Аллах, както Мюсюлманите правят курбан за доближаване до Аллах например, те колят за Месията и ал-Захра, има два хадиса от Ахмад засягащи това, като това, което се рзбира от текстовете е, че не е позволено да се яде от месото, дори и да не е споменато друго име над него, когато е колено. Забраната за това е предадена от Аиша и ‘Абд-Аллах ибн ‘Умар. Край на цитата от Иктида’ал-Сират ал-Мустаким (1/251).

Трето:

Ако Мюсюламнин или китаби (Юдей или Християнин) заколи животно за ядене и не се знае дали е споменато името на Аллах над него, позволено е да се яде от него и който го яде, да спомене името на Аллах над него преди това, защото има предание, което е записал ал-Бухари (2057) от Аиша р.а, че едни хора казали: „О Пратенико на Аллах, едни хора ни донесоха месо, а ние не знаем дали е споменато името на Аллах над него или не“. Пророка с.а.с. казал: „Кажете името на Аллах над него и яжте“.

Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, е казал: „Не е важно да се знае дали месото е заклано от муслим или китаби и как е заклано, дали е споменато името на Аллах над него или не. По-скоро тези неща трябва да се знаят, когато става дума за религиозни въпроси. Пророка с.а.с. е ял месо заклано от Юдеи и не е задавл такива въпроси. В Сахих ал-Бухари и другаде е предаден хадис от Аиша р.а., че хора казали на Пророка с.а.с.: „О Пратенико на Аллах, едни хора ни донесоха месо, а ние не знаем дали е споменато името на Аллах над него или не“. Пророка с.а.с. казал: „Кажете името на Аллах над него и яжте“. Тя казала: „Те били нови мюсюлмани и Пророка с.а.с. им казал да ядат без да питат, дори и този, който им е донесъл месото да не е знаел правилата на Исляма, защото е нов мюсюлманин“. Край на цитата от Рисала фи Ахкам ал-Удхийа уа’л-Дакаан от Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него. 


Четвърто:

Въз основа на горното, който пътува в немюсюлманска страна, където повечето от тези, които колят месо, са Християни или Юдеи, позволено е за него да яде тяхното месо, освен ако не знае, че животното е зашеметено или е споменато името на някой друг, а не на Аллах, както се посочва по-горе.

Но ако колача служи на идоли или е комунист, не е позволено да се яде месо, заклано от него.

Ако месото е харам, не е позволено да се яде от него, а човек може да яде друга храна, която да го поддържа жив – риба, зеленчуци и пр.

Шейх ‘Абд ‘л-Рахман ал-Барак, Аллах да го пази, е казал: „Позволените храни в куффар държава, е различни видове – като риба – тя е халал във всички случаи, защото да е халал не зависи от начина, по който е уловена или дали е споменато името на Аллах над нея.

Що се отнася до видовете месо, ако компаниите или едноличните производители на месо, са хора на Книгата – Юдеи или Християни и не се знае да убиват животните с електрошок, колят или удрят по главата (което се знае на запад), тогава месото е халал. Аллах е казал (превод на значението):

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати ­ с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.”
[aл-Maa’ида, 5:5]

Но ако те убиват животните по един от посочените методи, тогава месото е харам, защото в такъв случай месото е от задушаване, убиване или удавяне.  Ако този, който произвежда месо не е Юдей или Християним, тогава месото, което предлага, е харам. Аллах е казал (превод на значението ):

И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.
 [ал-Aн’aaм, 6:121] 

Мюсюлманинът трябва всячески да се стреми да отбягва това, което е очевиден харам и да внимава с нещата, които са съмнителни, за да запази религиозната си отговорност, да запази тялото си от харам неща. Край на цитата.

А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A

1 коментар:

  1. Със сигурност се знае и факта предизвиква много протести от страна на природозащитници, че KFC изолзуват изключително нехуманни начини при третиране на пилетата и тяхното колене.
    Разбира се, става дума за голяма компания и доколкото знам, тя има ресторанти и в страни с преобладаващо мюсюлманско население - за там компанията декларира, че се позлва Халал месо. Същото важи и за Макдоналдс например.

    ОтговорИзтриване

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...