С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

четвъртък, 7 юли 2011 г.

КАК ДА ПРЕКАРАМЕ ЛЯТНАТА СИ ВАКАНЦИЯ


Една от най-важните особености в живота на човека, е ценноста на времето. 
Времето трябва изключително да бъде ценено. 
Затова Пророкът Мухаммед (с.а.с.) казва: 
“Не може човек да премине в Съдния ден, без да бъде попитан за четири неща. Двете от тях са за времето, прекарано на тази земя, и къде и как е прекарал младежките си години.”

Времето както може да работи за нас, така може да работи и против нас. Ето защо, за да не сме губещи, никога не трябва да се занимаваме с дела, забранени и отхвърлени от нашата религия. Защото ако се занимаваме именно с тези неща, които Всевишният е забранил, това значи, че си губим времето. А както казва Пророка (с.а.с.), в Съдния ден ще бъдем питани за това. 
Ако седим по паркове и скамейки, а имаме нужда да се образоваме и четем, това е губене на време. 
Ако бездействаме по барове и заведения, а имаме нужда от просвещение и добри дела, това е губене на време. 
Ако работим и по цял ден превиваме гръб на работното място, а не спазваме всекидневните си ислямски задължения, това е губене на време.
Ако се занимаваме с четене на писания и гледане на филми, които религията отхвърля, ако посещаваме забранени места, ако се шляем наляво и надясно и се увличаме по авантюри, всичко това е губене на време. 
Ако не учим наука и вяра и ако не вършим неща, позволявани ни от исляма, напразно си губим времето. 
Пратеника на Аллах (с.а.с.) казва: 
Ако някой от вас извърши деяние, което не е в съответствие с нашата религия, то ще бъде отхвърлено.”

Времето има една много важна особеност – то никога не се връща. Трябва много да помислим за това, защото каквото направим, не можем да го променим. И мига, в който сме извършили дадено дело, не можем да го върнем, за да го поправим. Времето е много ценно в живота на всеки човек и то трябва да бъде уважавано и използвано пълноценно. 

Така например един търговец, ако не уважава времето, не може да спечели. Така е и със земеделеца, същото е и със студента, ученика и т.н.
Хз. Мухаммед (с.а.с.) казва: 
“Недооценявайки две неща, много хора са губещи. Това са здравето и свободното време.” 
В друг хадис той (с.а.с.) казва: 
“Използвай и знай цената на пет неща, преди да дойдат други пет. Използвай пълноценно свободното време, преди да е дошла заетостта, е едно от тях.”

Времето е много драгоценно,– като златото и парите, затова мюсюлманинът е длъжен да се стреми да го използва по най-добрия начин. А лятото е добра възможност за мюсюлманските младежи да вършат много добри дела и да участват в дейности, полезни за обществото.

По време на лятната ваканция мюсюлманската младеж трябва да се придържа към следните съвети:

1. Ваканцията да се използва за обогатяване на знанията за исляма, а през свободното време да се занимава с полезна дейност.

2. Да се поддържат роднинските връзки, които младежите е възможно да са пренебрегнали по време на училище.

3. Да се проявява активност в общуването и взаимоотношението със съседите, близките и приятелите.

4. Да се проявява старание да бъдем сред праведни мюсюлмани и да се поддържат отношенията с тях.

Всевишният Аллах казва:
“И бъди търпелив заедно с онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, искайки Неговия Лик! И не отмествай очи от тях, възжелавайки украсата на земния живот, и не се подчинявай на онзи, чието сърце оставяме да нехае за Нашето споменаване, и той следва страстите си, и делото му е погубено!”
(ал-Кахф, 18:28)

5. Бъдете далеч от харама (забраненото), например посещаване на тези места, където хората се държът по неподобаващ начин, употребяват алкохол, показват си частите на тялото, които не трябва да се виждат, гледат аморални предавания, филми и т.н.

Нека запълваме свободното си време, като приканваме хората в името на Аллах. Да им разясняваме исляма, да ги запознаваме с мъдростта на Корана, на вярата, на молитвата (намаза). Да посещаваме близки, роднини, болни... Да изпълняваме желанията на своите братя и сестри по вяра. Да обръщаме достатъчно внимание на семействата си. Можем да се занимаваме със спорт и други странични занимания, които са позволени от нашата религия.
Трябва изключително много да се внимава за пълноценното оползотворяване на времето. И особено внимание за това трябва да отдават младите хора. Защото едни от хората, които Аллах ще подслони под Своята сянка в Съдния ден, са младежите, отдали сърцето си на джамията. Нека не забравяме, че едно от първите неща, за които ще бъдем питани след смъртта, това е как сме прекарали времето си на тази земя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...