С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

сряда, 12 октомври 2011 г.

Правата на децата и родителите

Parent 2 Parent
и които казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци ­ радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!” (Ал-Фуркан, 25:74) 

Имотите и децата са украсата на земния живот, но непреходните праведни дела са най-доброто за въздаяние при твоя Господ и са най-доброто за надежда. (Ал-Кахф, 18:46)
Децата са носят светлина в сърцата ни, те са ни утеха в старините, те ще правят дуа за нас, когато ще сме мъртви; заради тях печелим от плодовете на този свят и награда в Отвъдния.


Мюсюлманите носят голяма отговорност за децата си и ще бъдат питани за тези си отговорности, те ще могат истински да се насладят на благословията и радостта да бъдат родители, взимайки награда от Вседаряващия.Днешните възрастни са вчерашните деца, а днешните деца, са утрешните възрастни. За да могат да изпълнят задълженията си към собствените си деца, те първо трябва да са дадени от родителите им.


Мюсюлманите трябва да научат децата си на всичко за Исляма без натиск и насилие. Трябва да ги напътват по пътя към Рая и да ги предпазват от пропадане в Ада. Отговорност на родителите е да осигурят среда и възможност на децата си да учат за Исляма.
Аллах казва в Корана (превод на значението):
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!.  (Aт-Тахрим, 66:6)

Преди раждането на детето


Ислямът е най-справедливия начин на живот, в който правата на всеки са гарантирани. Когато мъжът си избере съпруга, важно за него е да избере жена, притежава характеристиките на добра майка.Бременната или кърмеща майка трябва да се грижи за здравето си и за храненето си, за да подсигури и добро здраве за детето си. На нея трябва да се позволява да не пости задължителния пост през Рамадан, ако глада пречи на нея или на бебето.


Да показваме любовта към децата си


С раждането си децата автоматично получават правата си: прехрана, дрехи, грижа за здравето, дори честването на раждането ('акика), Аллах казва в Корана (превод на значението):


А майките да кърмят рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши. Онзи, чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая. (Ал-Бакара, 2:233)

Също така Пророкът ни съветва да дадем на децата си имена с красиво значение.

Майчинството и бащинството са благословени от Аллах инс

Motherhood and fatherhood are instincts that Allah has blessed us with, and the love for our children is built into our hearts even before they are born. Prophet Muhammad instructed us to show our love to our children: 
Не е от нас онзи, който не показва милост към младите.
(Ат-Тирмиди)   


От Ал-Акра ибн Хабис се предава, че казал на Пратеникът на Аллах, когато го видял да целува внуците си:
"Аз имам десет деца, но никога не съм целувал някое от тях".
Пророкът му казал:
"На онзи, който не показва милост (към децата си), няма да бъде показана милост" 
(Ал-Бухари).

Мъж от Бедуините е попитал Пророкът:

"Ти целуваш ли синовете си?"
Пророкът отговорил:
"Да."
Бедуинът казал:
"Ние не".
Пророкът му казал:
"Какво мога да направя за теб, щом Аллах е премахнал милостта от сърцето ти?"
(Ал-Бухари).

Право на достоен животИслямския закон дава право на децата на добър живот и право на бащата да им гарантира средства за това. 
Пророк Мухаммад е казал:
„От динар, похарчен по пътя на Аллах, динар, похарчен заради роб /за освобождаване на роб/, динар, даден като милостиня за клетник, и динар, похарчен за твоето семейство, най-велико е въздаянието за онова, което си похарчил за семейство си“ (Муслим).

Дори в случай на развод, се изисква бащата да поеме пълна отговорност за храната, дрехите, учението, здравето на децата, в зависимост от стандарта на живот.

Заможният да даде [за жената и детето] според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! Аллах възлага на всяка душа само според онова, което є е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността. (Ал-Талак, 65:7) 

Корана задължава децата да имат право на наследство веднага след раждането си.Равенство и справедливост между децата


Мюсюлманите, които в сърцата си се страхуват от Аллах и се стремят към Неговото задоволство, трябва да се отнасят еднакво към децата си. 
Справедливостта, в частност социалната справедливост, е голяма тема в Исляма, която е низпослана във време, когато справедливостта е липсвала. Ислямското учение и правила възстановяват социалната справедливост в племенните общества по онова време. Мюсюлманите, които се страхуват от Аллах и се стремят да спечелят Неговото задоволство, трябва да се отнасят еднакво към децата си, да ги третират еднакво, да не облагодетелстват едни пред други - в харченето, отношението, подаръците и др.


Децата са благословия от Аллах и трябва да се благодари на Аллах за тази благословия, родителите трябва да изпълняват задълженията си към Аллах, които са предписани спрямо техните деца.


NC Muslims eCommunity

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...