С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

вторник, 13 март 2012 г.

Що е то окисление...? Нещо с кислород ли?


Окислението е съвкупност от процеси, протичащи в живите клетки, осигурява се енергия на организма в достъпна форма. В процеса се разграждат хранителните вещества. Освободената енергия се натрупва в аденозинтрифосфата (АТФ) и други макроегргични съединения, които осигуряват протичането на всички процеси на жизнената дейност, а част от енергията се разсейва под формата на топлина. 

- Окисление при дишането - веществата се довеждат чрез окисление, т.е. чрез взаимодействие с кислорода от дишането, до въглероден двуокис (диоксид) и голямо количество топлина

C6H12O6 + 6O2→ 6H2O + 6CO2 +Q

Всъщност окислява се не само глюкозата, дадох примера с нея, защото тя е основен енергиен източник на организма, всички въглехидрати се разграждат до глюкоза.

Кръвта, изтласквана от белите ни дробове по артериите, богата на кислород от дишането, достига до всички органи и се връща по вените, обогатена с въглероден двуокис до алвеолите. И така при всяко вдишване и удар (систола/диастола) на сърцето. 

Т.е., за да се освободи енергията, е необходим един незаменим компонент – кислород. Той окислява органичните съединения, които постъпват с храната, което ни дава и жизнени сили, без него не бихме могли да дишаме. Но... кислородът е не само жизнено необходим, той е и опасен. Той дава живот, но и отнема живот. При процесите на окисление се образуват т. нар. свободни радикали (или оксиданти)— молекули с недостигащ електрон. Те се стремят да вземат недостигащия им електрон от някоя от молекулите в клетките на организма. Ако това стане – възниква нов оксидант – самата повредената молекула се превръща в свободен радикал и така процесът продължава като верижна реакция. За една секунда стават около 200 000 такива прихващания. Всяка клетка в организма има обвивка, наречена мембрана. Ядрото на клетката също е защитено от мембрана. Самата клетка се състои от множество елементи, всеки от които има обвивка. Така до 80% от масата на клетката принадлежи на различните мембрани.
Проблемът е, че мембраните са съставени от мазнини, а те много слабо задържат електроните. Свободните радикали лесно откъсват електрони от мембраните и така нарушават тяхната цялост, като се нарушават и мембранните функции – обвивките губят способността си да пропускат нормално в клетката хранителните вещества  и кислорода, а освен това по-лесно пропускат болестотворни бактерии и токсини. Подобна клетка вече работи лошо, живее по-малко, лошо се дели и дава слабо, а понякога и генетично увредено потомство.

С две думи - стареенето започва от нашето раждане и самото дишане, е главната причина за стареенето на организма ни! Интересно и не е за вярване, но е самата истина. Няма начин да не стареем.

Но всъщност какво исках да кажа. Че трябва да се разграничава окислението и самата кислородизация - независимо какво се има предвид под второто - дали чистотата на въздуха, който дишаме, респ. количеството на получавания кислород. 


Благодаря на всички за вниманието!

1 коментар:

  1. Прочетох с огромен интерес. Препрочетох го. В момента съм на вълна Борис Увайдов- последовател на ак. Болотов. Не преставайте да се развивате.

    ОтговорИзтриване

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...