С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

неделя, 7 април 2013 г.

Отношението на исляма към християните и евреите

Отношението на исляма към християните, евреите и представителите на небесните религии е известно както от Свещения Коран, така и от житието на пророка Мухаммед с.а.с. В свещения Коран те са назовани хора на писанието и в него Аллах всевишния е повелил: 

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати 
/5:5/ 


Има хадис, който доказва, че Пратеника с.а.с. е вземал месо от хората на Писанието. 
Някои днес коментират въпроса по следния начин: "Днешните християни са повече езичници отколкото хора на Писанието". 


На такива, които талкуват християните по този начин е необходимо да се напомни, че и по времето на Мухаммед с.а.с., християните са вярвали в троицата, но въпреки това Пратеника с.а.с. е вземал месо от тях.

Ето какво е повелил Аллах всевишния по отношение на тяхната вяра: 

О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник. /4:171/ 


Ислямът приема тяхната вяра за достоверна, но изопачена и на места невярна, но е позволил на мюсюлманите да сключват брак с жени от тези общности, а също така и тяхната храна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...