С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

понеделник, 21 февруари 2011 г.

За винения оцет

   

Слава на Аллах!


Оцета е добре познат хранителeн произведен на основата на вино, но в променен състав и вече не е със сладък вкус, а е киселина и е с кисел вкус.
Джабир, Аллах да е доволен от него, предава, че Пророкът с.а.с. е казал: „Каква добра храна е оцетът”. (Предаден от Муслим, 3/1623)


Когато виното се превръща в оцет, самостоятелно без да се прилага външна намеса – тогава става позволен за употреба, пиене или всякакво друго използуване, според съгласие между учените и според горния хадис.


Но ако виното стане кисело от някаква добавка – оцет, лук, сол и пр., или по друг начин, в този случай учените, Аллах да е доволен от тях, се различават в мнението си за позволеността му.


Шафи’и и Ханбали, както и някои Малики казват, че не е позволено умишленото влошаване на вкуса на виното до вкиселяване, защото не става позволено. Доказателство (далил) за това е хадиса от Анас ибн Малик, Аллах да е доволен от него, който е казал: „Пратеникът на Аллах с.а.с. беше запитан дали виното трябва да се променя, за да стане оцет и той отговори отрицателно”. (Муслим)


Абу Талха, Аллах да е доволен от него, предава, че Пророкът с.а.с. е бил запитан за сираци, на които било оставено вино в наследство, той отговорил: „Изхвърлете го”, попитали: „Не може ли да го направят на оцет?”, но отговът бил: „Не”. (Муслим)


Причината за това:


Аллах субханаху уа та’ала, ни е заповядат да страним от виното. Ако виното се пази и се прави на оцет означава, че се работи с него (а то е харам) и се опитваме да извлечем полза от него, а това не е позволено.(1)


Позволено на мюсюлманина е да си купи оцет от този, който го продава, освен ако не знае, че е произведено чрез специфична обработка. Умар р.а. е казал: „...Няма нищо лошо да си купим оцет от Хората на Писанието, освен ако не знаем, че умишлено са обработвали виното.” (Ал-Мугни, 8/330)
А Аллах знае най-добре.


 (Bidaayat al-Mujtahid li Ibn Rushd, 1/461; Kashshaaf al-Qinaa’ li’l-Bahwati, 1/187; Fath al-Qadeer li Ibn al-Hammaam, 8/166; al-Majmoo’ li’l-Nawawi, 1/225; al-Mughni li Ibn Qudaamah, 8/319).


Islam Q&A,  №2283 
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Забележка (ред.): Виното е Харам в Исляма и от тази забрана произтичат следните забрани, звързани с алкохола:

1. забранен е за пиене и ядене продукта на алкохолна ферментация на зърна и плодове - например в бозата има 0.5-1% алкохол, който алкохолно-млечнокисела ферментация на брашно от просо или други зърнени храни като ръж, царевица, овес, ечемик или пшеница,
  

2. забранено е отглеждането на плодове за производството на алкохол, дори и човека да не произвежда алкохола със собствени ръце.
3. забранено е складирането на алкохол и продажбата му, дори и човек сам да не го употребява - парите, спечелени от продажба на алкохол, са Харам.
4. Не е позволена употребата на лекарства, съдържащи алкохол, освен ако няма друга алтернатива.
Макар че Аллах е дал лечение, което не е Харам за всяка болест, освен за смъртта.
Така че в контекста на горната фатуа важи точно това, че ако правим собственоръчно оцет от алкохол, целенасочено, ние в същност използуваме Харам.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...