С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

вторник, 22 февруари 2011 г.

Месото в ресторантите в немюсюлманските страни


Въпрос: Искам да знам какво е постановлението (хукум) за яденето на месо в немюсюлмански страни.

Отговор: Слава на Аллах!

Има различни видове месо:

-Рибата е халал при всички обстоятелства, тъй като не зависи от това как се коли и дали върху нея е споменато името на Аллах.

-Що се отнася до другите видове месо, ако то е заклано от фирми или физически лица, които са от хората на Писанието (Ехл-ил Китаб), т.е евреи и християни, и е известно, че те не убиват животните с помощта на електрошок, задушаване или от удари в главата, както е практиката на Запад, тогава е позволено. Всевишния Аллах казва: Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях“ (Маида,5)

Ако те обаче умъртвяват животните чрез някои от горепосочените методи, тогава месото е харам, защото попада в категорията „пребито и удушено“, което е забранено: „Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане, намушканото, и от което звяр е ял“ (Маида,3)
Ако хората,които са го заклали не са християни или евреи, тогава също е харам: „И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост“ (ан-Ам, 121)

Така че мюсюлманина трябва да се стреми да избягва това, което очевидно е харам и да бъде внимателен към съмнителните неща, за да предпази тялото си от нещата, които не са му позволени.

Шейх Абдуррахман ал-Барак

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...