С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

неделя, 27 февруари 2011 г.

Макрух, Харам, Макрух ТахриймВъпрос:                                                                                                             Моля ви за дефиниции по фикх на термините макрух, харам и макрух тахрийман. 
   
Отговор:                                                                                                            На арабски език „Макрух” означава нехаресван, ненавиждан, обратното значение на харесван и любим. В Шариа терминология се използува за нещо, което Законодателят иска от нас да не правим, но заповедта не е безусловена – може да се каже, че се отнася до нещо, за което човек ще бъде възнаграден, ако се въздържи заради послушанието си, но ако го стори, няма да бъде наказан.     
   
Колкото до арабската дума „Харам”, тя означава забранен. В терминологията на Шариа се отнася до това, което Законодателят е забранил окончателно. Харам е обратното на Халал (позволено). Човек ще бъде възнаграден,  ако стои далеч от Харама и се въздържа от него, но не от страх [от хората], срам или невъзможност да го стори, а заради послушание и спазване на заповедите на Всевишния. Ако се въздържа от Харама не заради Аллах, няма да бъде възнаграден.

Ханафи Мад хаб (мезхеб) определя Харама по това, което е посочено като Харам в Корана или от автентични хадиси с много на брой предавачи, като смисъла трябва да е еднозначен.
Ако доказателството не е на това ниво, което са поставили Ханафи, определят се като Макрух Карахет Тахрийм,  а това значи, че е най-добре да се избягва, но не е задължително.

Тази трета категория – Макрух Карахет Танзих означава, че е по-добре да се страни от това, но не е грях да се направи.

Откъс, с малки изменения, от: www.islamonline.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...