С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

вторник, 26 април 2011 г.

Правила за използуването на козметика


Слава на Аллах!
Шейх Мухаммад Салих ибн Утаймин е казал:
Когато жената се разкрасява за съпруга си, тя извършва нещо добро, Колкото по-красива изглежда тя за него, толкова повече ще я обича, ще има хармония между тях. Това е една от целите на Шари’а и в този смисъл ако грима прави жената по-красива и не й вреди, няма нищо лошо за нея да го ползва.
Аз съм чувал обаче за гримове, които повреждат кожата на лицето, променят вида й. Надявам се, че жените ще се информират за тези действия на гримовете, ако се докаже, че това е наистина така, в този случай използуването на грим ще стане макрух или харам, защото всичко, което вреди на здравето или загрозява човека, е харам или макрух.
Искам да изплзувам тази възможност да поговорим за лака за нокти, който прави слой върху ноктите. Не е позволено да се ползва, ако жената прави молитви (бел.пр. – при обмиването за молитва ‘уду), защото възпрепятства водата да измие ноктите при извършването на ‘уду или гусул. Т.е. не е позволено да се използува нищо, което пречи на водата да обмива кожата или никтите по време на ‘уду или гусул. Аллах казва (превод на значението):
 “...измийте лицето и ръцете си до лактите, …”
[ал-Ma’ида 5:6] 
Така че ако жената е с лак, който пречи на водата да обмие ноктите й, тя в същност не е направила ‘уду по правилния начин и не се е измила за молитва – не е извършила задължителна част на ‘уду (гусул). Но ако не прави молитви, няма нищо лошо в това да се лакира, освен ако не се стреми да прилича на жените от куффар – в този случай ползването на грим става непозволено!
А Аллах знае най-добре

Fataawa al-Mar’ah al-Muslimah, 1/474 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...